Harpoon

Bir arfa xəyalında ilk dəfə yaxşı həll edilməli olan böyük bir problem və ya bir vəziyyət simvolu.