Alma

Bir xəyal qurarkən xəyal qurmaq və görmək, xəyalınızın maraq dairəsinə işarədir. Bu işarə zəhmətin olduğunu göstərir. Bu da əsaslara qayıtmağın zəruriliyini göstərir.