Pinqvinlər

Bir pinqvin haqqında xəyal özünün görünən zərərsiz və ya köməksiz bir tərəfini simvollaşdırır. Siz və ya təhdid olunmayan birisi kimi qəbul edilirsiniz. Sən və ya başqası başqalarının nə qədər müsbət, dürüst və zərərsiz olduqlarını görmələrini istəyə bilər. Qəzəbli bir pinqvin haqqında xəyal sizi və ya insanları onlara addım atan və ya xeyirxahlığınızdan faydalanan insanları incidir. Bir pinqvin, sizin və ya başqasının başqalarından daha çox qəbul, təsdiq və ya şəfqət istəməsinə işarə ola bilər. Bir pinqvin, təhdid olaraq baxan başqalarını tərksilah etmək istəyini də ifadə edə bilər. Misal: Bir adam pinqvinlərin havada oynadığını görməyi xəyal etdi. Gerçək həyatda iş yoldaşlarının onu öz işlərini xilas etməsi üçün asan bir hədəf kimi gördüyünü hiss etdi. Pinqvinlər özünün çubuq olmağına dair hisslərini əks etdirir.