Platforma

Bir göyərtə haqqında xəyal, müvəffəqiyyətinizi qiymətləndirməyinizi simvollaşdırır. Sərbəst olaraq gücdən istifadə etmək və ya istədiyinizi etmək. Asanlıqla keçdiyiniz şeyləri hiss etməyinizi hiss edirəm.