Toyu təşkil etdi

Mütəşəkkil bir evlilik xəyalında qərar verə bilməyəcəyi daimi bir seçimi simvolizə edir. Həm də bir şeyə məcbur edilən hissin bir nümayəndəsi ola bilər. Bir vəziyyətdə və ya yeni bir mərhələdə irəliləmək istəməməsi. Mənfi olaraq, təşkil edilmiş bir evlilik, ciddi bir qərarla səsiniz olmadığı hisslərinizi əks etdirə bilər.