polis

Bir xəyalda olan polis, güc, nəzarət və öhdəlikləri təmsil edir. Polisin ən çox şərh etdiyi yuxu, yuxu polisində izah edilir.