Magistral

Bir avtomobil magistralı haqqında xəyal, prioritet olmayan və ya həyatımızın sahələri ~bitmiş~ mövzuları simvollaşdırır. Orta əhəmiyyət və ya problem olduqda sadəcə bir şey etmək. Misal: Bir qadın, çantasını sevgilisinin avtomobilinin gövdəsində görməyi xəyal etdi. Gerçək həyatda, nişanlısıyla birlikdə hərəkət etməsinin həyatının bəzi sahələrini ikinci dərəcəli və ya daha az əhəmiyyətli etdiyini hiss etdi. Keçmiş müstəqilliklərinin bəzilərinin yalnız aralarında problem yarandıqda vacib olduğunu hiss etdi. Nümunə 2: Bir qadın övladının atasının əşyalarını öz maşınında, yük maşınıdakı hiss edərkən onları çıxartmaq üçün təzyiq göstərdiyini hiss etdi, çünki sonradan yox olacaq. Gerçək həyatda, xəyallarını qeyd etmək və bir terapevtə aparmaq üçün təzyiq hiss etdi. Daha sonra maraqlarını itirə biləcəyi üçün indi onları daha yaxşı qeyd etdiyini hiss etdi.