Sahibidir

Sahib olduğunuzu xəyal etmək, çarəsizliyinizi və işlərin idarə edilməməsini təmsil edir.