Bahar

Bahar haqqında xəyal, yeni bir başlanğıc, ümid və ya bir problemin artıq əhəmiyyət kəsb etmədiyini duyur. Bir növ yenilənmə. Yaradıcılıq, istilik, cəsarət və ya məhsuldarlıq.