Həbsxana

Həbsxana haqqında xəyal həbs və ya məhdudlaşdırma hisslərini simvollaşdırır. İstədiyinizi edə bilməzsiniz və ya geri başa çatdırıldığını hiss edə bilməzsiniz.