palıd ağacı

Bir palıd ağacını görmək xəyalında xəyalların qeyri-müəyyən rəmzidir. Bu barədə xəyallar uzunömürlülük, sabitlik, güc, dözümlülük, müdriklik və firavanlığı simvollaşdıra bilər. Kəsikləri olan bir palıd ağacını görmək xəyalında, bu, təbliğat və ya sosial miqyasda artım deməkdir.