Absessiya

Bir xəsarət xəyalında yığılmış bir problemi simvollaşdırır. Hətta hərəkətə keçmək və ya açıq bir şey çıxarmaq lazım deyil.