Radar

Radar yuxu introspeksiyanı və intuitiv şüuru simvolizə edir. Normal bir şey və anormallıqları dərhal aşkar etmək qabiliyyəti. Əvvəlcədən görmək, nəyisə hiss etmək və ya problemlərinizi dərhal aşkar etmək.