xəbər müxbiri

Xəbər müxbiri ilə bağlı xəyal, şəxsiyyətinin bir tərəfini, ciddi problemlər və ya vacib məsələlər barədə məlumatlandırmaq üçün bir tərəfi simvollaşdırır.