Tərs

Geri irəliləmək xəyalı, qərarlarınızı və ya həyatdakı istiqamətinizi bilərəkdən dəyişdirmək üçün seçiminizi simvollaşdırır. Yenidən davam etməzdən əvvəl bir şeylə getdiyinizi və ya bir şeyi yenidən araşdırmanız lazım olduğunu hiss edə bilərsiniz. Tərsinə çevrilmiş bir şeyi görmək və ya tutmaq xəyalı, bir şeyin olacağınız olduğunun əksinə olduğunu hiss etməyinizi simvollaşdırır. Ayrıca bir şeylə tamamilə başdan başlamalı olduğunuzu hiss edə bilərsiniz.