Sərvət

Zəngin olmaq xəyalında müvəffəqiyyət və ya bacarıq hissi var. Nə edəcəyinizi söyləmək üçün yola çıxdınız. Həm də ümumi gücün bir nümayəndəsi və ya həyatınızın bəzi sahələrinə nəzarət ola bilər. Heç vaxt özünü məhdud hiss etməyən və ya geri çəkilməyən birisən.