Rodeo

Rodeo xəyal sərgini və ya bacarıq rəqabətini simvollaşdırır. Bu və ya digər insanlar üçün vaxtından əvvəl daha yaxşı bir şey etməyə çalışan birisən. Başqalarına bir şeydə ən yaxşı olduğunuzu sübut etməyə çalışır. Alternativ olaraq, bir rodeo, sərgilənmək üçün alınan riskləri əks etdirə bilər. Bir rodeoda uğursuzluq bir şeydə ən yaxşı olduğunuzu sübut etməyə çalışarkən oyanan həyat uğursuzluğunu və ya çaşqınlığı əks etdirə bilər.