Küçə

Küçədəki xəyal onların apardıqları həyat yolunu simvollaşdırır. Həyat vəziyyətiniz və ya seçimləriniz necə oynayır. Küçəni bilirsinizsə, onda hissləriniz və ya onunla bağlı xatirələr həyatınızda əqli və ya emosional olduğunuzu simvollaşdırır.