Sıçramaq, sıçratmaq, ləkə

Suya dəyməyinizi xəyal edirsinizsə, xəyal özünüzü daha çox göstərmək ehtiyacını, xüsusən uzun müddət ifadə etmək istədiyinizi necə göstərir.