Atlama

Bir şeyi atladığınızı xəyal etmək üçün, həqiqətən unutduğunuz və ya məqsədli şəkildə atladığın bir şeyi xatırlatmağımı istərdim. Xəyal başqaları ilə daha mehriban olmağı da təklif edə bilər. Ola bilsin ki, digər rəy və görüşlərə məhəl qoymursunuz, buna görə subliminal zehniniz vəziyyətə iki dəfə baxmağı təklif edir.