Kətan ayaqqabılar

Kətan ayaqqabıları xəyal etmək təsadüfi bir münasibət və ya bir vəziyyətə yanaşmanı simvollaşdırır. Həyata bir yanaşma və ya rahatlaşan bir vəziyyət. Heç bir şeyə çox ciddi yanaşmayın və ya özünüzə belə bir şey gördüyünüzü deməyin. Misal: Bir adam çirkin açıq yaşıl rəngli kətan ayaqqabılarını xəyal edirdi. Həyatda, gerçək birinə hörmət etməyə çalışdığı, o adamın araşdırma işləri ilə oxuduğunu xoşlamırdı. Kətan ayaqqabılar, insanı bəyənməməsinin fərqində olarkən insana tutmağa çalışdığı təsadüfi münasibəti əks etdirir.