Köməkçi

Bilik və bacarıq sənətini simvolizə edən bir köməkçi haqqında xəyal. Gücdən asanlıqla istifadə edə bilmək. Tamamilə müəyyən bir bacarıqla uyğunlaşmaq və ya lazım olduqda özünüz tərəfindən asanlıqla təmin etmə qabiliyyətinə sahib olmaq. Misal: Bir kişi ~sizə verilən bir köməkçiyə hakim~ sözlərini görməyi xəyal etdi. Real həyatda xarici dil kursunu bitirmişdi. Söz köməkçisi gördüyü hər hansı qəribə sözləri asanlıqla deşifrə edə bilmək qabiliyyətini əks etdirir. Bacarığından istifadə edərək öz üzərində öyrənə bilər.