Süründü

Bir xəyalda qorxu içində xəyal etdiyiniz zaman, o yuxu bir şeyə qarşı gerçək qorxunu əks etdirə bilər.