Kar arabası

Bir kar arabasının xəyalları dəhşətli şəraitdə yüngül yüklənmə münasibətini simvollaşdırır. Çətin günlərdə güc və cəsarətlə irəliləmək. Hər şeyin necə olmasına baxmayaraq işin görülməsi.