Astronavt

Astronavt olduğumuz yuxu, gözləntilərinizi ifadə edir. Astronavt genişlənmiş və indi zehninizin daha yüksək və daha ağıllı səviyyəsindəki şəxsiyyətinizin mənəvi cəhətlərini də qeyd edə bilər.