T (hərf)

xəyaldakı T hərfi yol kəsişməsini təmsil edir. Qərar verməli olduğunuz həyatda bir qovşaq. T əlifbanın 20 hərfidir və numerologiyada 20 güc ilə qarşıdurmanı simvollaşdırır.