Yumruq

Birinə vurmaq xəyalları hörmət tələbinizi simvollaşdırır. Həqiqi həyatda kiminsə xətti keçdiyini hiss edə bilərsiniz. Üzünə vurulan xəyal, hörmət və ya qiymətləndirməyinizi və ya vəziyyətinizi xatırladan bir qərarı simvollaşdırır. Kifayət qədər iş görmədiyinizi və ya hərəkətlərinizin bitmədiyini hiss edirəm. Başqasının düz və ya hissini yaratmaq, təkəbbürünüzü xatırladı. Mənfi olaraq, üzünə vurulmaq günahkar və ya peşmançılıq hissi keçirən bir vəziyyətə həssaslığınızı göstərə bilər. Ehtiyatsız olduğunuz və ya kimisə aldatdığınız kimi hiss edin. ~Xətti keçdiyinizi~ hiss edirsiniz. Misal: Bir qadın, babasının üzünə vurulmağı xəyal edir. Gerçək həyatda, atasının yarımçıq qəbrini bitirməmək üçün özünü pis hiss etməyə başladı.