Totemlər

Bir totem haqqında xəyal, rütbə və ya tabeçiliyin daimi bir xatırlatmasını simvollaşdırır. Əvvəlcə gəldiyini və niyə gəldiyini fərq etmə.