Trickster və ya hiyləgər (tanrı, tanrıça, ruh)

Bir xəyalpərəstin xəyaldakı xəyalı şəxsiyyətinin qəddar, qəddar və dəhşətli tərəflərini göstərir. Alternativ olaraq, yuxu başqalarına daha az tənqidi yanaşmağı tövsiyə edə bilər.