Üzüm

Üzüm haqqında xəyal, bolluğu, bolluğu, müvəffəqiyyəti və pulu verən ağır işini simvollaşdırır.