Venera

Xəyallardakı Venera lütf, sevgi, qadınlıq və cazibənin simvolu olaraq bilinir.