Vulturlar

Vultures bugünkü həyatda vacib qərarlar qəbul etməyə imkan verməyən keçmişi təmsil edir. Keçmişin nəticələri gələcək üçün çox böyük təsir etdi.