Üzüm bağları

Üzümlər haqqında xəyal etdiyinizdə, o zaman yaradıcılığınızı və təxəyyülünüzü göstərir. Xəyal, başqalarına bağlılığınızı da ifadə edə bilər. Bir xəyalda üzümlər, onlayn bağların mövcudluğu səbəbindən orada olduğunuz internetin ictimai həyata əhəmiyyətini göstərə bilər.