Viperidae və ya ilanlar (ilanlar)

Viper yuxusu narahat olan dincliyi göstərir.