Məryəm Məryəm

Bir Məryəm Məryəmi yuxuda gördünüzsə, onda şəxsiyyətinin günahsız tərəflərini göstərin. Xəyal həm də analıq və onun gözəlliyinin simvoludur. Digər tərəfdən, Məryəm Məryəmlə bağlı xəyal onun həyatında cinsi təcrübənin olmamasını göstərə bilər.