Kağız təyyarəsi

Kağız bir təyyarənin xəyalları, daha maraqlı bir şeyin baş verməsini gözləməkdən yayındıraraq özünə aid hissləri simvollaşdırır. Məqsədyönlü şəkildə vaxtı və ya fürsətləri boşa çıxarmaq, çünki bir vəziyyət sarsılır və ya həqiqətən darıxdırıcıdır. Heç bir şeyin vacib olmadığını və ya ciddi olmadığını düşündüyünüz digər şeylərdən narahat olun. Bir vəziyyət çox əsəbi olduğu üçün başqalarına ümumiyyətlə qısqanmadığınızı göstərmək. Misal: Hər zaman bir gənc məktəbdən evdə xəstə olsaydı, kağız təyyarəsi ilə uçmağı və yıxılmağı xəyal edir. Gerçək həyatda həmişə ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdən qaça biləcəyi deyilirdi, çünki xəstə idi və buna görə məktəbə qayıdanda həmişə ev işlərini etmədiyindən utanır. Misal 2: Bir qadın kağız təyyarəsini atmağı və sonra suyun qurudulduğunu və sislə örtüldüyünü gördü. Gerçək həyatda o çox əhəmiyyətli bir fürsəti əldən verdi, çünki çox gözləyən boşa çıxdı və gələcək perspektivləri barədə nə düşünəcəyini bilmirdi.