Şaman

Bir şaman haqqında xəyal, şəxsiyyətinin üstün bir bilik, müdriklik və problemlərə və ya neqativliyə qarşı çıxması ilə bir cəhətini simvollaşdırır. Bir şaman mənfi halları müsbət hala yönəldən rəhbərliyi və təcrübəni simvollaşdırır. Bir şaman mümkün qədər müsbət qalmağın yollarını əks etdirə və ya başqasına məsləhət verə bilər.