Yeti və ya iyrənc Snowman

xəyalda yeti ilə görüşmək, içindəki disbalansı simvollaşdırır. İyrənc Snowman, rasional, ağlabatan tərəfi ilə emosional, instinktiv təbiəti arasında nisbət və əlaqənin olmamasına işarədir. Şəxsiyyətinizdə tarazlığı tapmaq lazımdır.