Yin və Yang

Bir xəyalda yin və yangı gördükdə, bu yuxu iki tamamilə fərqli cismin arasındakı harmoniyanı göstərir. Yin və yang tamamlayıcı tapa bilər. Belə bir xəyal, xəyalpərəstin münasibətlər, düşüncə tərzi və ya hər hansı bir iş təşəbbüsü olmasından asılı olmayaraq, həyatında necə tarazlıq tapmağını göstərir.