Zenit

Zenitə baxdığınız yuxu, oyanan həyatınızdakı real imkanları göstərir. Həyatda əldə edə biləcəyinizdən çox şey əldə edirsiniz, buna görə xəyal sizə böyük ehtiyatlar göstərir. Xəyalınızdakı zenit nöqtəsinə artıq çatmısınızsa, o zaman həyatınızdakı dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu göstərir, çünki istədiyiniz hər şeyi əldə etmisiniz.