Ziqzaq

Bir xəyalda ziqzaq görmək düz olmayan davranışı simvollaşdırır. Qeyri-sabitliyin inkişafı. Bir vəziyyətə davam etdiyiniz zaman bir çox çətinliklərin, çatışmazlıqların və arqumentlərin də nümayəndəsi ola bilər.