Ədalət tarazlığı

tarazlığı, bərabərliyi və ya ağıl mənasını ifadə edən ədalət tərəzisi haqqında xəyal.