Ədalət tarazlığı

ədalət tərəzisini xəyal edərkən o zaman əmin-amanlıq, rahatlıq və tarazlıq göstərir. Bürclərdən birini də göstərə bilər – Tərəzi.