Vedrə

İçindəki bir şey olan bir çömçə ilə bağlı xəyal, daha sonra edilən səyləri simvollaşdırır. Bir şeyin baş verməsini gözləyərkən çox iş görmüş ola bilərsiniz. Daha sonra daha vacib bir şey üçün daşıdığınız bir yükün ifadəsi ola bilər. Nəyisə ~işə salmısınız~ və ya hazırlıq görmüsünüz. Boş bir çömçə xəyalı, sonradan bir şey üçün səy göstərilməməsini simvollaşdırır. Kifayət qədər iş görmürsən və ya hazırlıqlara başlamamısan.