Bərə

Yürüyən bir raft haqqında xəyal, onların sizin tərəfindən müalicə olunduğunu bilməkdə yaxşı hiss etdiyiniz qeyri-müəyyənliyi və ya mənfi halları simvollaşdırır. Bir problemlə yaxşı nəql edildiyini hiss edirəm.