Gözləyirəm

Xəyallardakı simvol olaraq gözləmək, oyanış həyatınızın vəziyyətindən asılı olaraq müsbət və mənfi əlamətlər kimi şərh edilə bilər. Bir xəyalda nə hiss etdiyinizi öyrənməyə çalışın , çünki xəyalın mənası haqqında daha çox məlumat verəcəkdir. Bir xəyalda müsbət hiss etdinizsə, deməli, etdiyiniz bir işə və ya münasibətlərdə olduğunuz tərəfdaşa sadiq olduğunuz deməkdir. Gözləyərkən bir xəyalda mənfi hiss etdinizsə, bu, bilməmədən qorxduğunuzu simvollaşdırır.