Baryer

Bir maneə xəyalı, həyatınızın bəzi sahələrində hədəflərə və ya tərəqqiyə bir maneəni simvollaşdırır. Həm də emosional böyüməyə mane olanların təmsil olunması və ya özünüzü ifadə edə bilməyiniz ola bilər. Bir maneə də dəyişməyə müqavimətinizi göstərə bilər.