Çapa maneəsi

Çapa baryeri, müəyyən inancların və ya vəziyyətlərin həyatda sizə istiqamət verdiyi istiqamətləri simvollaşdırmaq üçün görülür. Məsələn, sola gedən və sonra sağa dönən bir lövbər maneəsini görsən, mənəvi cəhətdən dönüş və ya müsbət bir vəziyyətin əks olunduğunu göstərə bilər. Bir məqsədə çatmaq üçün lazım olan səbri də göstərə bilər.