Vurun

Vurmaq haqqında xəyal sizi və ya diqqətini çəkmək istəyən başqa birini simvollaşdırır. Bu, vacibliyini dərk etməyə məcbur edən bir vəziyyətin nümayəndəsi də ola bilər.